BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1001   Link   Uchwała Nr XI / 57 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Rudnik nad Sanem nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem przy ul. Stróżańskiej.
1513
1002   Link   Uchwała Nr XI / 56 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
1429
1003   Link   Uchwała Nr XI / 55 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
1470
1004   Link   Uchwała Nr XI / 54 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu.
1493
1005   Link   Uchwała Nr XI / 53 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2007 rok.
1485
1006   Link   Uchwała Nr XI / 52 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nisko.
1527
1007   Link   Uchwała Nr XI / 51 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej wraz z budynkami stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem.
1467
1008   Link   Uchwała Nr X / 50 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 lipca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Przędzel.
1484
1009   Link   Uchwała Nr X / 49 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 lipca 2007 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
1518
1010   Link   Uchwała Nr X / 48 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 lipca 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
1493
1011   Link   Uchwała Nr X / 47 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 lipca 2007 r.
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
1522
1012   Link   Uchwała Nr X / 46 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 lipca 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2007 rok.
1474
1013   Link   Uchwała Nr VIII / 45 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie w ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
1486
1014   Link   Uchwała Nr VIII / 44 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2007 rok.
1531
1015   Link   Uchwała Nr VIII / 43 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2006 rok.
1480
1016   Link   Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Nr VII/42/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r.
1531
1017   Link   Uchwała Nr VII / 42 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Rudniku nad Sanem "Oświadczenia lustracyjnego".
1547
1018   Link   Uchwała Nr VII / 41 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości do zasobu gminnego.
1490
1019   Link   Uchwała Nr VII / 40 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu jej przyznawania.
1528
1020   Link   Uchwała Nr VII / 39 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2007 rok.
1526
Strona 51 z 52

Służby gminne