BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1041   Link   Uchwała Nr XIII / 65 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie stwierdzenia wybory ławników do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i Sądu Rejonowego w Nisku.
1520
1042   Link   Uchwała Nr XIII / 64 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2007 r.
1554
1043   Link   Uchwała Nr XII / 63 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
1492
1044   Link   Uchwała Nr XII / 62 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorządowych mianowanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.
1516
1045   Link   Uchwała Nr XII / 61 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Nisku i Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.
1487
1046   Link   Uchwała Nr XII / 60 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XI/53/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 roku.
1497
1047   Link   Uchwała Nr XI / 59 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Eugeniusza i Janiny Dul prawa własności nieruchomości gruntowej będącej w ich użytkowaniu wieczystym.
1592
1048   Link   Uchwała Nr XI / 58 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nisko.
1575
1049   Link   Uchwała Nr XI / 57 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Rudnik nad Sanem nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem przy ul. Stróżańskiej.
1602
1050   Link   Uchwała Nr XI / 56 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
1522
1051   Link   Uchwała Nr XI / 55 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
1565
1052   Link   Uchwała Nr XI / 54 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu.
1584
1053   Link   Uchwała Nr XI / 53 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2007 rok.
1573
1054   Link   Uchwała Nr XI / 52 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nisko.
1619
1055   Link   Uchwała Nr XI / 51 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej wraz z budynkami stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem.
1559
1056   Link   Uchwała Nr X / 50 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 lipca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Przędzel.
1576
1057   Link   Uchwała Nr X / 49 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 lipca 2007 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
1611
1058   Link   Uchwała Nr X / 48 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 lipca 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
1591
1059   Link   Uchwała Nr X / 47 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 lipca 2007 r.
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
1620
1060   Link   Uchwała Nr X / 46 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 lipca 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2007 rok.
1567
Strona 53 z 54

Służby gminne