BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1041   Link   Uchwała Nr XVII / 92 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego.
1757
1042   Link   Uchwała Nr XVII / 91 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
1778
1043   Link   Uchwała Nr XVII / 90 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.
1745
1044   Link   Uchwała Nr XVII / 89 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych działających w gminie Rudnik nad Sanem
2981
1045   Link   Uchwała Nr XVII / 88 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie: budżetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2008 rok.
1761
1046   Link   Uchwała Nr XIV / 261 / 2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 7 grudnia 2007 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem w roku 2008.
1817
1047   Link   Uchwała Nr XIV / 293 / 2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 20 grudnia 2007 r.
w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem na rok 2008 prognozy długu na koniec roku budżetowego.
1799
1048   Link   Uchwała Nr XVI / 87 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie wyrażenia woli wspólnego z Województwem Podkarpackim przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim;
1807
1049   Link   Uchwała Nr XVI / 86 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych;
1771
1050   Link   Uchwała Nr XVI / 85 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 r.;
1812
1051   Link   Uchwała Nr XVI / 84 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008;
1828
1052   Link   Uchwała Nr XV / 83 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Rudnik nad Sanem o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Rudniku nad Sanem "Oświadczenia lustracyjnego".
1826
1053   Link   Uchwała Nr XV / 82 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów - Wschód"
1687
1054   Link   Uchwała Nr XV / 81 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.
1819
1055   Link   Uchwała Nr XV / 80 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2007 rok.
1789
1056   Link   Uchwała Nr XV / 79 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
1724
1057   Link   Uchwała Nr XV / 78 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie odpłatności za rezerwację gminnych urządzeń użyteczności publicznej na targowisku miejskim.
1817
1058   Link   Uchwała Nr XV / 77 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia opłaty targowej i sposobu jej pobierania na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
2953
1059   Link   Uchwała Nr XIV / 76 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem"
1774
1060   Link   Uchwała Nr XIV / 75 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie opłaty za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej na targowisku miejskim
1724
Strona 53 z 56

Służby gminne