BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
141   Link   UCHWAŁA NR XXIII/176/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie nieuwzględnienia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO;
361
142   Link   UCHWAŁA NR XXIII/175/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Przędzelu;
378
143   Link   UCHWAŁA NR XXIII/174/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
396
144   Link   UCHWAŁA NR XXIII/173/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2021;
355
145   Link   UCHWAŁA NR XXII/172/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r
526
146   Link   UCHWAŁA NR XXII/171/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.
352
147   Link   UCHWAŁA NR XXII/170/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie nieuwzględnienia petycji wniesionej przez Fundację „Tradycyjne Podkarpacie”
379
148   Link   UCHWAŁA NR XXII/169/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
379
149   Link   UCHWAŁA NR XXII/168/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz przekazania go do organu regulacyjnego
394
150   Link   UCHWAŁA NR XXII/167/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za udostępnienie kanału technologicznego w pasach drogowych dróg gminnych
752
151   Link   UCHWAŁA NR XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033
389
152   Link   UCHWAŁA NR XXI/165/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.
411
153   Link   UCHWAŁA NR XXI/164/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033
395
154   Link   UCHWAŁA NR XXI/163/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
396
155   Link   UCHWAŁA NR XXI/162/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
409
156   Link   UCHWAŁA NR XXI/161/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok
415
157   Link   UCHWAŁA NR XXI/160/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P.II.4131.2.311.2020 z dnia 18 listopada 2020 r.
397
158   Link   UCHWAŁA NR XXI/159/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
418
159   Link   UCHWAŁA NR XX/158/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
413
160   Link   UCHWAŁA NR XX/157/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem”
406
Strona 8 z 51

Służby gminne