BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
41   Link   UCHWAŁA NR XXII/170/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie nieuwzględnienia petycji wniesionej przez Fundację „Tradycyjne Podkarpacie”
115
42   Link   UCHWAŁA NR XXII/169/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
114
43   Link   UCHWAŁA NR XXII/168/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz przekazania go do organu regulacyjnego
130
44   Link   UCHWAŁA NR XXII/167/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za udostępnienie kanału technologicznego w pasach drogowych dróg gminnych
116
45   Link   UCHWAŁA NR XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033
134
46   Link   UCHWAŁA NR XXI/165/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.
149
47   Link   UCHWAŁA NR XXI/164/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033
130
48   Link   UCHWAŁA NR XXI/163/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
139
49   Link   UCHWAŁA NR XXI/162/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
142
50   Link   UCHWAŁA NR XXI/161/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok
138
51   Link   UCHWAŁA NR XXI/160/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P.II.4131.2.311.2020 z dnia 18 listopada 2020 r.
131
52   Link   UCHWAŁA NR XXI/159/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
142
53   Link   UCHWAŁA NR XX/158/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
150
54   Link   UCHWAŁA NR XX/157/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem”
133
55   Link   UCHWAŁA NR XX/156/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok na realizacje zadania pn. ”Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2021 roku”
134
56   Link   UCHWAŁA NR XX/155/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
138
57   Link   UCHWAŁA NR XX/154/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
128
58   Link   UCHWAŁA NR XX/153/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela;
133
59   Link   UCHWAŁA NR XX/152/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kopkach na rzecz jej użytkownika wieczystego;
131
60   Link   UCHWAŁA NR XX/151/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem na rzecz jej użytkownika wieczystego;
137
Strona 3 z 46

Służby gminne