BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
61   Link   UCHWAŁA NR XLIV/325/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/325/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
173
62   Link   UCHWAŁA NR XLIV/324/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/324/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
144
63   Link   UCHWAŁA NR XLIV/323/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/323/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
145
64   Link   UCHWAŁA NR XLIV/322/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/322/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
145
65   Link   UCHWAŁA NR XLIV/321/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/321/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
146
66   Link   UCHWAŁA NR XLIV/320/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/320/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
155
67   Link   UCHWAŁA NR XLIV/319/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/319/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel
148
68   Link   UCHWAŁA NR XLIV/318/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/318/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej
146
69   Link   UCHWAŁA NR XLIV/317/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/317/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
141
70   Link   UCHWAŁA NR XLIII/316/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 maja 2023 r.
Uchwała Nr XLIII/316/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
154
71   Link   UCHWAŁA NR XLII/315/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
201
72   Link   UCHWAŁA NR XLII/314/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;
178
73   Link   UCHWAŁA NR XLII/313/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego;
167
74   Link   UCHWAŁA NR XLII/312/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego;
158
75   Link   UCHWAŁA NR XLII/311/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
166
76   Link   UCHWAŁA NR XLII/310/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
178
77   Link   UCHWAŁA NR XLII/309/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju” na lata 2024 – 2030;
163
78   Link   UCHWAŁA NR XLI/308/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
187
79   Link   UCHWAŁA NR XLI/307/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
172
80   Link   UCHWAŁA NR XLI/306/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
175
Strona 4 z 54

Służby gminne