Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

czwartek, 24 maja 2018 09:40 Adam Olko
Drukuj

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GMINIE I MIEŚCIE RUDNIK NAD SANEM


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r.
o zmianie imienia i nazwiska)


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 14 stycznia 2020 14:42