POSTANOWIENIE

piątek, 20 września 2019 14:36 Adam Olko
Drukuj

POSTANOWIENIE NR 306/2019
Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.