Obwieszczenie

czwartek, 09 września 2021 12:19 Adam Olko
Drukuj

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: Bl.6733.14.3.2020 dla inwestycji obejmującej rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie obejmującym działki nr ewid. 593/3, 593/4, 606, 688/8, 690, 691, 595 w miejscowości Przędzel