Informacja

czwartek, 13 stycznia 2022 13:38 Adam Olko
Drukuj

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Rudniku nad Sanem uchwały dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji osób niezaszczepionych na Covid-19 i wydanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Mieczysława Pędlowska