Obwieszczenie

czwartek, 13 stycznia 2022 15:11 Adam Olko
Drukuj

 

zostały wszczęte postępowania administracyjne

1) znak: N-VIII.747.3.2.2021 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonej jako działka nr ewid. 503 (Nr KW TBIN/00094015/9). położonej w obrębie ewid. 0001 Nisko, jednostce ewid. 181205_4 Nisko - Miasto, w powiecie niżańskim,

2) znak: N-VIII.747.3.3.2021 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonej jako działka nr ewid. 368 (Nr KW TB1N/00083634/4). położonej w obrębie ewid. 0002 Przędzel, jednostce ewid. 181206_5 Rudnik nad Sanem - obszar wiejski, w powiecie niżańskim,a