Wykaz

wtorek, 09 listopada 2021 08:23 Adam Olko
Drukuj

nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem orzeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej