Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie zmiany Statutów Osiedli i Sołectw

piątek, 21 grudnia 2018 10:35 Adam Olko
Drukuj

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutów Osiedli i Sołectw na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

 

W związku z trwającymi pracami nad projektami uchwał Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutów Osiedli i Sołectw na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zaprasza zainteresowanych mieszkańców do ich konsultacji.

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie zmiany:

1) Statutu Osiedla Nr 1,

2) Statutu Osiedla Nr 2,

3) Statutu Osiedla Nr 3,

4) Statutu Osiedla Nr 4,

5) Statutu Osiedla Nr 5,

6) Statutu Osiedla Nr 6,

7) Statutu Sołectwa Kopki,

8) Statutu Sołectwa Chałupki,

9) Statutu Sołectwa Przędzel,

10) Statutu Sołectwa Przędzel Kolonia.
Konsultacje polegać będą na:

Termin konsultacji: od 21 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r.

Dokumenty konsultacyjne:

a) na stronie internetowej gminy Rudnik nad Sanem,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Rudnik nad Sanem,
c) w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w Biurze Rady Miejskiej pok. 12,
d) u Przewodniczących Osiedli i Sołtysów.

Wypełnione formularze do składania opinii, propozycji i uwag do projektów zmiany Statutów Osiedli i Sołectw należy składać do dnia 4 stycznia 2019 r.:


Uzasadnienie do projektów uchwał Rady Miejskiej w Rudniku Nad Sanem w sprawie zmiany Statutów Sołectw i Osiedli na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Zarządzenie Nr OrA.0050.104.2018 z dnia 20.12.2018 r.

Projekty uchwał w sprawie zmiany:

1) Statutu Osiedla Nr 1 – załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) Statutu Osiedla Nr 2 – załącznik nr 2 do zarządzenia,
3) Statutu Osiedla Nr 3 – załącznik nr 3 do zarządzenia,
4) Statutu Osiedla Nr 4 – załącznik nr 4 do zarządzenia,
5) Statutu Osiedla Nr 5 – załącznik nr 5 do zarządzenia,
6) Statutu Osiedla Nr 6 – załącznik nr 6 do zarządzenia,
7) Statutu Sołectwa Kopki – załącznik nr 7 do zarządzenia,
8) Statutu Sołectwa Chałupki – załącznik nr 8 do zarządzenia,
9) Statutu Sołectwa Przędzel – załącznik nr 9 do zarządzenia,
10) Statutu Sołectwa Przędzel Kolonia – załącznik nr 10 do zarządzenia.

 

Formularz do składania opinii, propozycji i uwag do projektu zmiany Statutu Osiedla/Sołectwa

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów uchwał w sprawie zmiany Statutów Osiedli
i Sołectw położonych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na stronie internetowej
gminy Rudnik nad Sanem www.rudnik.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej gminy
Rudnik nad Sanem w celu zgłaszania opinii, propozycji, uwag,
2) wyłożeniu projektów uchwał w sprawie zmiany Statutów Osiedli i Sołectw w okresie
konsultacji u Przewodniczących poszczególnych Osiedli i Sołtysów, celem udostępnienia
mieszkańcom, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi,

3) wyłożeniu projektów uchwał w sprawie zmiany Statutów Osiedli i Sołectw w Urzędzie
Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (Biuro Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem pok.
12) w dniach i godzinach urzędowania celem udostępnienia mieszkańcom, którzy mogą
zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi.


Termin konsultacji: od 21 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r.

Dokumenty konsultacyjne:
1) zarządzenie Nr OrA.0050.104.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutów Osiedli
i Sołectw na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem,

2) formularze do składania opinii, propozycji i uwag do projektów zmiany Statutów Osiedli i
Sołectw dostępne są:
a) na stronie internetowej gminy Rudnik nad Sanem,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Rudnik nad Sanem,
c) w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w Biurze Rady Miejskiej pok. 12,
d) u Przewodniczących Osiedli i Sołtysów.
Wypełnione formularze do składania opinii, propozycji i uwag do projektów zmiany Statutów Osiedli i Sołectw należy składać do dnia 4 stycznia 2019 r.:

1) osobiście w Sekretariacie (pok. 7) Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem lub

Ostatnia aktualizacja: piątek, 21 grudnia 2018 12:51