BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.5.2023 - „Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem”

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.5.2023 - „Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem”

Email Drukuj PDF

alt

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.5.2023 - Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ad39fe2f-a1fd-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

alt Część 1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

altCzęść 2 - Przedmiar robót

altCzęść 3 - Dokumentacja projektowa

 

 

Służby gminne