BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.13.2023 - „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie MOSiR w Rudniku nad Sanem”

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.13.2023 - „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie MOSiR w Rudniku nad Sanem”

Email Drukuj PDF

alt


Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a8fd59d4-df65-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

alt Część 1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

altCzęść 2 - Przedmiar robót

altCzęść 3 - Dokumentacja projektowa - po Wyjaśnieniach SWZ (I) z dnia 8.05.2023r.

 

Służby gminne