BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.3.2024 - „Budowa i przebudowa dróg wraz z remontem mostu na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.3.2024 - „Budowa i przebudowa dróg wraz z remontem mostu na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.3.2024 - „Budowa i przebudowa dróg wraz z remontem mostu na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

Link do strony prowadzonego postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f8f5190-b5fd-11ee-b628-1a85378e6c0a

Wyjaśnienie treści zapytań do SWZ

alt Część 1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

altCzęść 2 - Przedmiar robót

altCzęść 3 - Dokumentacja projektowa

 

Służby gminne