BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Budżet 2022
Budżet 2022

Budżet na rok 2022

Email Drukuj PDF

Uchwała budżetowa:

Uchwała Nr XXXI/223/2021 w sprawie uchwały budżetowej na 2022r.

RIO:

 Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rudnik nad Sanem na rok 2022, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 - 2033.


Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2022 r.


Bilans jednostki budżetowej

 Rachunek zysków i strat jednostki

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 Informacja dodatkowa

 

Sprawozdanie finansowe Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2022 r.


 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (łączny)

 Rachunek zysków i strat jednostki (łączny)

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki (łączne)

Informacja dodatkowa

 Wyciąg z informacji dodatkowej

 


Sprawozdanie finansowe Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół za 2022 r.

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem za 2022 r.

Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem za 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 14 czerwca 2022 14:55
 


Służby gminne