BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 21 lipca 2021 r. (środa) odbędzie się dwudziesta szósta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

  • Informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

  • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
  • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

2) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;

  • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
  • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

4. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 20 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 08:30 w Biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Rudnik nad Sanem
na rok szkolny 2021/2022
;

b) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

c) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

   

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 15 lipca 2021 r. (czwartek) o godz.  08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Kontrola wybranych przetargów za 2020 rok (punkt 9 planu pracy Komisji na 2021 r.).

2. Kontrola realizacji wybranych inwestycji gminnych za 2020 rok (punkt 10 planu pracy Komisji na 2021 r.).

3. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

                     

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku oraz statystycznej liczbie wychowanków

   

Rozporządzenie NR 30/2020

Email Drukuj PDF

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: niżańskiego i leżajskiego

 


Służby gminne