BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia
               

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 29 września 2021 r. (środa) odbędzie się nadzwyczajna dwudziesta ósma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku szkolnym 2020/2021;

 • informację przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Zaguła,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

2) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy części działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia tych umów;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

3) wyrażenia zgody na zamianę działki gruntu stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na działkę gruntu stanowiącą własność osoby fizycznej;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

4) rozpatrzenia skargi;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Sebastian Stój,
 • opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawi Pani Mieczysława Pędlowska – przewodnicząca Komisji.

5) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

5. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 14:00 w Biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Budowa mostu na rzece San w ciągu drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny – Rudnik nad Sanem wraz z jej przebudową – dyskusja.

2. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Rudniku nad Sanem;

b) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy części działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia tych umów;

c) wyrażenia zgody na zamianę działki gruntu stanowiącej własność GminyMiasta Rudnik nad Sanem na działkę gruntu stanowiącą własność osoby fizycznej

           i wypracowanie opinii Komisji.

3. Ocena wykorzystania środków finansowych zewnętrznych przeznaczonych na inwestycje i prace remontowe (punkt 7 planu pracy Komisji na 2021 r.).

4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

                             


Strona 1 z 2

Służby gminne