BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.21.2023 - „Budowa, przebudowa, remont i modernizacja dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem"

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.21.2023 - „Budowa, przebudowa, remont i modernizacja dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem"

Email Drukuj PDF

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b53f2632-0a75-11ee-9355-06954b8c6cb9

alt Część 1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

altCzęść 2 - Przedmiar robót

altCzęść 2 - Przedmiar robót - po Wyjaśnieniach SWZ (I)

altCzęść 3 - Dokumentacja projektowa

 

Służby gminne