BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

OBWIESZCZENIE

Email Drukuj PDF


WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA


KOMISARZA WYBORCZEGO


W RZESZOWIE


z dnia 22 listopada 2014 r.


o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


na obszarze województwa podkarpackiego

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Komisarz Wyborczy w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

 

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1. Wybierano łącznie 160 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 470 kandydatów zgłoszonych przez 316. komitety wyborcze (komitetów wyborczych), w tym w 1 gminach i miastach*, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.

2. Uprawnionych do głosowania było 1712755 osób, w tym 15 obywateli (1 obywatel) Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim).

3. Karty do głosowania wydano 869144 wyborcom, w tym 11 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim).

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 868774 wyborców,jest 50.72% uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 851497 to jest 98% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 17277 to jest 2% ogólnej liczby głosów oddanych.

7. Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” oddano 12639, to jest 73.16% ogólnej liczby głosów nieważnych.

8. Głosów nieważnych z powodu postawienia dwu lub więcej znaków „x” oddano 4036 to jest 23.36 % ogólnej liczby głosów nieważnych.

 

 

Rozdział 2.
Wyniki wyborów

1. Wybierano łącznie 160 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 156 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących miastami na prawach powiatu;

2) 4 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu.

 

2. Wybrano łącznie 110 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 108 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach niebędących miastami na prawach powiatu;

2) 2 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu.

 

3. Nie wybrano 50 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów:

 

1) w 50 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego:

a) w 48 gminach niebędących miastami na prawach powiatu,

b) w 2 miastach na prawach powiatu;

4. W następujących gminach i miastach*, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i 2*, wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta** dokona, zgodnie z art. 482 § 2 i 4* Kodeksu wyborczego, właściwa rada gminy, rada miejska lub rada miasta: *,***

5. W następujących gminach i miastach*, o których mowa w pkt 3 ppkt 3, zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie:*,***


 

gm. Rudnik nad Sanem - powiat niżański

 

 

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

 

Rozdział 8.

Wybory Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów. W dniu 30 listopada 2014 r. odbędzie się ponowne głosowanie.

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8506, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim).*

3. Karty do głosowania wydano 4053 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim).*

4 . W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4052 wyborców, co stanowi 47.64% uprawnionych do głosowania.

 

                                                                                                                 Komisarz Wyborczy

                                                                                                                  w Rzeszowie

                                                                                                                 (-) Tomasz Smoleń

                                                                                                                 

*         zbędne pominąć; w razie potrzeby zmienić numerację jednostek redakcyjnych

**         należy wymienić tylko te organy, których to dotyczy

***       wymienić gminy w kolejności alfabetycznej z rozróżnieniem miasto/gmina

****     w tym przypadku pkt 2-5 należy pominąć

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: środa, 26 listopada 2014 11:39  

Służby gminne