BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

OBWIESZCZENIE

Email Drukuj PDF

 

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA

 

KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE

z dnia 22 listopada 2014 r.

 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.2))* Komisarz Wyborczy w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

 

Rozdział 1.
Dane ogólne

1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:

1) do 160 rad gmin, z tego:

a) do 156 rad gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,

b) do 4 rad miast w miastach na prawach powiatu;

2) do 0 rad dzielnic m.st. Warszawy;

3) do 21 rad powiatów;

4) do Sejmiku Województwa 1 .

2. Wybierano łącznie 3000 radnych, z czego:

1) 2536 radnych rad gmin, z tego:

a) 2446 radnych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,

b) 90 radnych w miastach na prawach powiatu;

2) radnych rad dzielnic m.st. Warszawy; *

3) 431 radnych rad powiatów;

4) 33 radnych Sejmiku Województwa PODKARPACKIEGO .

3. Wybrano łącznie 3000 radnych, z czego:

1) 2536 radnych rad gmin, z tego:

a) 2446 radnych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,

b) 90 radnych w miastach na prawach powiatu;

2) radnych rad dzielnic m.st. Warszawy;*

3) 431 radnych rad powiatów;

4) 33 radnych Sejmiku Województwa PODKARPACKIEGO .

4. Wybory przeprowadzono w 2559 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1802 obwodach głosowania.

7. Głosowania nie przeprowadzono w 126 okręgach wyborczych w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równamniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 126 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

Rozdział 2.
Podział mandatów w radach

Rada Miejska w Rudniku nad Sanem

Lp.

Komitet wyborczy

L. mand.

1

Komitet Wyborczy Wyborców Twój Samorząd

8

2

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3

3

Komitet Wyborczy Wyborców "Ku Odnowie"

2

4

Komitet Wyborczy Wyborców "Rudnik Nowych Szans"

1

5

Komitet Wyborczy Wyborców Strażaków

1

Rozdział 3.
Wybrani radni

Rada Miejska w Rudniku nad Sanem

Lp.

Nr
okr.

Nazwisko i imiona

Komitet wyborczy

L. gł.

1

1

MOSKAL Anna Aniela

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

142

2

2

LEWKO Paweł Piotr

Komitet Wyborczy Wyborców Twój Samorząd

169

3

3

CYNK Grzegorz Przemysław

Komitet Wyborczy Wyborców Twój Samorząd

69

4

4

PODSTAWEK-PRZYBYSZ Bernarda Agata

Komitet Wyborczy Wyborców Twój Samorząd

86

5

5

SEKULSKI Edward Stanisław

Komitet Wyborczy Wyborców Twój Samorząd

125

6

6

PĘDLOWSKI Marian   Henryk

Komitet Wyborczy Wyborców "Ku Odnowie"

158

7

7

WOŁOSZYN Edward Jan

Komitet Wyborczy Wyborców Twój Samorząd

130

8

8

TUTKA Barbara Maria

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

145

9

9

PĘDLOWSKA Mieczysława Maria

Komitet Wyborczy Wyborców "Ku Odnowie"

157

10

10

LORYŚ Stanisław

Komitet Wyborczy Wyborców Strażaków

87

11

11

BURDZY Robert Andrzej

Komitet Wyborczy Wyborców Twój Samorząd

95

12

12

CAGARA Artur Krzysztof

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

88

13

13

LUDIAN Łukasz

Komitet Wyborczy Wyborców "Rudnik Nowych Szans"

53

14

14

PAJĄK-TRAKA Marta Katarzyna

Komitet Wyborczy Wyborców Twój Samorząd

113

15

15

MACZUGA Elżbieta

Komitet Wyborczy Wyborców Twój Samorząd

154

                                                                                             

Komisarz Wyborczy

w Rzeszowie

(-) Tomasz Smoleń

Ostatnia aktualizacja: środa, 26 listopada 2014 11:39  

Służby gminne