BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się piąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.


Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek – Przybysz – przewodnicząca Komisji,

2) przeznaczenia mienia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek – Przybysz – przewodnicząca Komisji,

3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Ewa Sudoł,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji,

4) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Ewa Sudoł,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji,

5) zaliczenia dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do kategorii dróg gminnych;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Maria Sagan,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji,

6) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu położonej w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji,

7) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości dwóch działek położonych w Przędzelu;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji,

8) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

9) zmiany Statutu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

10) zmiany Statutu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

11) zmiany Statutu Osiedla Nr 3 w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

12) zmiany Statutu Osiedla Nr 4 w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

13) zmiany Statutu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

14) zmiany Statutu Osiedla Nr 6 w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

15) zmiany Statutu Sołectwa Kopki;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

16) zmiany Statutu Sołectwa Chałupki;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

17) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

18) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel Kolonia;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

19) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pan Dariusz Gil – wiceprzewodniczący Komisji,

4.Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej do zatwierdzenia przez Radę Miejską;

 • Plany pracy przedstawią przewodniczący poszczególnych Komisji.

5.Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

6.Sprawy różne

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                      /-/ mgr Edward Wołoszyn

 

 

Służby gminne