BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF


alt

Rudnik nad Sanem, dnia 09.03.2017 r.


ZPF.271.4.4.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1.Otwarcie ofert na „Budowę kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Rudniku nad Sanem –I i II” odbyło się w dniu 09.03.2017 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2.Zadanie jest realizowane w ramach Projektów:

1)„Budowa nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem – budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego – etap II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2. Infrastruktura pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

2)„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego – etap I” zgłoszonego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1. Przedszkola, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

3. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 4 090 653,49 zł.

4.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

Przedsiębiorstwo Remontowo

Budowlane „REMBUD” Sp. z o.o.

ul. Tunelowa 2, 38 – 100 Strzyżów

4 047 619,01

Zadanie 1:

do 31.01.2018 r.

Zadanie 2:

do 26.01.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

Firma Budowlana „REM – BUD – I”

Bronisław Drag spółka jawna

Al. Jana Pawła II 60 B,

37 – 450 Stalowa Wola

4 096 341,15

Zadanie 1:

do 31.01.2018 r.

Zadanie 2:

do 26.01.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

3.

ZRB „KOREM” Sp. j. Kazimierz Koc

37 – 430 Jeżowe 701

4 446 942,00

Zadanie 1:

do 31.01.2018 r.

Zadanie 2:

do 26.01.2018 r

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

4.

Przedsiębiorstwo

Robót Inżynieryjno – Monterskich

Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.

ul. Nowa 30 J, 37 – 400 Nisko

4 169 655,72

Zadanie 1:

do 31.01.2018 r.

Zadanie 2:

do 26.01.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

5.

F.H.U.P „DOMREX”

Jacek Rupar

37 – 114 Białobrzegi 3g

3 950 000,00

Zadanie 1:

do 31.01.2018 r.

Zadanie 2:

do 26.01.2018 r

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy


                                                                                                                BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                     Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                       mgr inż. Waldemar Grochowski

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 09 marca 2017 13:54  

Służby gminne