BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem odbędzie w dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektem uchwały w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego (przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny-Rudnik);

b) zmiany uchwały Nr XXI/183/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego (ul. Grunwaldzka);

c) zmiany uchwały Nr XXII/192/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego (kładka);

d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

e) dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym;

f) zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.;

g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017 – 2027;

     i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów

Marta Pająk - Traka

 

Służby gminne