BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

  Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawie:

 1. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok,
 2. zmiany uchwały Nr XXIV/205/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dniaczerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego,
 3. uchylenia uchwały Nr XXVII/228/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanemdnia 22 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 4. uchylenia uchwały Nr XXVII/229/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanemdnia 22 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
 5. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 6. zmiany uchwały Nr XLI/243/2010 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dniasierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu,
 7. zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.,
 8. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2017 – 2027
  i wypracowanie opinii Komisji.

2. Ocena skutków finansowych reformy oświaty (punkt 4 planu pracy Komisji na 2017 r.).

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Pająk

 

Służby gminne