BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

     alt                                                alt                                                  alt 

 

Rudnik nad Sanem, dnia 09.04.2018 r.

 

ZPF.271.10.2.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1.Otwarcie ofert na zadanie pn.: „Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem (III)” odbyło się w dniu 09.04.2018 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2.Zadanie jest realizowane w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanierozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

3.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 211 726,98 zł.

4.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena (brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

Przedsiębiorstwo

Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.

ul. Nowa 30J, 37 – 400 Nisko

2 960 000,00 

Zadanie 1:

do 28.09.2018 r.

Zadanie 2:

do 31.08.2018 r

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

 

                                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 09 kwietnia 2018 14:33  

Służby gminne