BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie członków Komisji z informacją dotyczącą wykorzystania sal gimnastycznych i obiektów sportowych w szkołach (punkt 1 planu pracy Komisji na 2018 r.)

2. Informacja o imprezie „Wiklina 2018” Rudnik nad Sanem (punkt 3 planu pracy Komisji na 2018 r.).

3. Ocena wykonania budżetu gminy za 2017 r. w zakresie działów:

  • Kultura fizyczna i sport,
  • Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (punkt 4 planu pracy Komisji na 2018 r.)

4. Wypracowanie opinii o:

  • wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2017 rok,
  • sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.

5. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Paweł Lewko

 

 

Służby gminne