BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 12.06.2018 r.

  ZPF.271.18.2.2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


 W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

  

                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                                                                                Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                  mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: wtorek, 12 czerwca 2018 11:09  

Służby gminne