BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 28.11.2018 r.

 

ZPF.271.32.1.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1. Otwarcie ofert na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku” odbyło się w dniu 28.11.2018 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 490 790,00 zł.

3. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Deklaracja likwidacji dzikich wysypisk

1.

ZBIÓRKA I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Józefa Hausner

Wolina, ul. Sienkiewicza 74

37 – 400 Nisko

1 108 080,00 zł

do 31.12.2019 r.

przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury

TAK 

NIE 

2.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o.

ul. Biłgorajska 16, 37 – 418 Krzeszów

1 189 800,00 zł

do 31.12.2019 r.

przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury

TAK 

NIE

 

3.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

Spółka z o.o.

ul. Komunalna 1

37 – 450 Stalowa Wola

1 027 000,20 zł

do 31.12.2019 r.

przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury

TAK 

NIE

 

4.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica

999 864,00 zł

do 31.12.2019 r.

przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury

TAK 

NIE

 

 

                                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                  mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: środa, 28 listopada 2018 13:34  

Służby gminne