BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 12.07.2019 r.

 

ZPF.271.15.1.2019

 


WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

 

  Dot. przetargu nieograniczonego na

 

„Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przędzel

i drogi wewnętrznej w miejscowości Kopki”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

 Pytanie 1:

W związku z przetargiem na: "Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przędzel i drogi wew. w m. Kopki" zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższych wątpliwości:

-        W przedmiarach robót w części 4 w pozycji nr 4 wskazane jest przestawienie kolidujących szaf telekomunkacyjnych. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o warunków techniczne telekomunikacyjne na wykonanie przebudowy.

-        W związku z przestawieniem szafy telekomunikacyjnej proszę o wskazanie dokładnej lokalizacji w które miejsce ma być przestawiona szafa. Lokalizacja ta jest potrzebna do wyliczenia kosztów przebudowy kabli tam występujących.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kosztorysie należy ująć przestawienie szafy telekomunikacyjnej na odległość do 2,00 m w kierunku ogrodzenia pobliskiej posesji (Właściciel posesji wyraża zgodę). Opracowanie koniecznej dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień należy do Wykonanwcy.

 

               BURMISTRZ

                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                 mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

Nie przedłuża się terminu składania ofert


Ostatnia aktualizacja: piątek, 12 lipca 2019 12:05  

Służby gminne