BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 17.07.2019 r.

 

 ZPF.271.17.1.2019

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

 

 Dot. przetargu nieograniczonego na

„Przebudowę dróg gminnych – ul. Doliny i Przemysłowa oraz drogi wewnętrznej

– ul. Wspólna w Rudniku nad Sanem”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Zapytanie I:

Pytanie 1:

Dotyczy Część 2 Wzór umowy §11 pkt 2 ustęp 1d). Wnosimy o zmianę wysokości kary do 10 % wynagrodzenia, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

 

Pytanie 2:

Dotyczy Część 2 Wzór umowy §11 pkt 2 ustęp 1g). Wnosimy o zmianę wysokości kary do 0,05 % wynagrodzenia, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

 

Pytanie 3:

Dotyczy Część 2 Wzór umowy §11 pkt 2 ustęp 1h). Wnosimy o zmianę wysokości kary do 0,05 % wynagrodzenia, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

 

Pytanie 4:

Dotyczy Część 2 Wzór umowy §11 pkt 2 ustęp 1i). Wnosimy o zmianę wysokości kary do 0,05 % wynagrodzenia, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

 

 Pytanie 5:

Dotyczy Część 2 Wzór umowy §11 pkt 2 ustęp 1j). Wnosimy o zmianę wysokości kary z 5 000,00 zł na 1 000,00 zł, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

 

Zapytanie II:

Pytanie 1:

Dotyczy Przedmiaru Robót części II: Przebudowa drogi gminnej- ul. Przemysłowa w Rudniku nad Sanem. W pozycji przedmiarowej 15, należy na zjazdach zamontować blachy ryflowane grubości 8 mm na ściekach z elementów betonowych. Na jakiej długości należy wykonać ich montaż?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że blachy ryflowane należy zamontować na istniejących zjazdach z drogi gminnej i dojściach. Przy drodze występuje 8 zjazdów o średniej długości 7 mb oraz 3 dojścia o średniej długości 1,5 mb. Łącznie 8 szt * 7,00 mb + 3 szt * 1,50 mb= 56,00 m + 4,50 m = 60,50 mb.

 

              BURMISTRZ

                                                                                              Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                 mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Nie przedłuża się terminu składania ofert


Ostatnia aktualizacja: środa, 17 lipca 2019 14:10  

Służby gminne