BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, 2019-09-17

 

ZPF.271.22.2019       

 

                         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudnik nad Sanem w 2019 rokuwybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 2 złożona przez REVOL Sp. z o.o. sp. k., ul. Senatorska 21/30-31, 93 – 192 Łódź.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny oferta uzyskała 100,00 punktów przy zastosowaniu kryterium jakim jest najniższa cena.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

 

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium „CENA”

1.

PHUP „EURO – GAZ” Sp. j.

Zgórsko, ul. Leśna 48

26 – 052 Nowiny

33 781,21 zł

88,73

2.

REVOL Sp. z o.o. sp. k.

ul. Senatorska 21/30-31, 93 – 192 Łódź

29 972,25 zł

100,00

 

 

 

 

 
W związku z zapisami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert (ust. 2 pkt 4) oraz wysokością kwot zaoferowanych za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje, że odstępuje od realizacji zamówienia określonego w Zadaniu 2.


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 


Ostatnia aktualizacja: czwartek, 19 września 2019 07:38  

Służby gminne