BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 28.10.2021 r.

ZPF.271.25.1.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.poz. 2019 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje z otwarcia ofert:

1.Otwarcie ofert na „Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Rudnik nadi podległych jednostek organizacyjnych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.” odbyło się w dniu 28.10.2021 r. o godzinie 10:15.

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 621 135,00 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena za 1 kWh

Cena za całość

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

ENTRADE Sp. z o.o.

ul. Poznańska 86/88

05 – 850 Jawczyce

0,5880

 0,7232

zł netto

 zł brutto

400 666,73

 492 820,08

zł netto

 zł brutto

do 31.12.2022r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

2.

RENPRO Sp. z o.o.

Ul. Małopolska 43

70-515 Szczecin

0,5318

 0,6541

zł netto

 zł brutto

362 371,71

 445 717,20

zł netto

 zł brutto

do 31.12.2022 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

3.

ELEKTRA S.A.

ul. Skierniewicka 10A

01-230 Warszawa

0,5290

 0,6507

zł netto

 zł brutto

360 463,77

 443 370,44

zł netto

 zł brutto

do 31.12.2022 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

4.

Energa Obrót SA.

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

0,5114

 0,6290

zł netto

 zł brutto

348 471,03

 428 619,36

zł netto

 zł brutto

do 31.12.2022 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

5.

Respect Energy S.A.

ul. Ludwika Rydygiera 8

01-793 Warszawa

0,5249

 0,6456

zł netto

 zł brutto

357 670,01

 439 934,11

zł netto

 zł brutto

do 31.12.2022 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 listopada 2021 10:03  

Służby gminne