BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 03 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zaciągnięcia zobowiązań w 2021 roku na 2022 rok;

b) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

c) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

 

Służby gminne