BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 26.07.2022

 

ZPF.271.21.3.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. poz. 1129 z późn.zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje z otwarcia ofert

1.Otwarcie ofert na „Budowę chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 102703Rz przepustem na rz. Stróżanka w m. Rudnik nad Sanem” odbyło się w dniu 26.07.2022r. o godzinie 10:15.

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 200 000,00 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

F.H.U. A.S.BRUK

Andrzej Słomiany

Wola Zarczycka 405D

37-311 Wola Zarczycka

259 050,30 zł

 

do 9.12.2022 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

             

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Załączniki:

alt Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 26 lipca 2022 10:17  

Służby gminne