BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

 Rudnik nad Sanem, dnia 28.07.2022 r.

ZPF.271.22.1.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Na podstawie art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. poz. 1129 z późn.zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje z otwarcia ofert:

1.Otwarcie ofert na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kopki na działce o nr ewid. 720” odbyło się w dniu 28.07.2022 r.godzinie 10:15.

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 184 000,00 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
ul. Towarowa 44,
28-200 Staszów

189 424,18 zł

 

do 30.09.2022 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Załączniki:

alt Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 28 lipca 2022 09:58  

Służby gminne