BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

alt

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Rudnik nad Sanem, dnia 6.09.2022 r.

 

ZPF.271.23.5.2022


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje z otwarcia ofert:

1.Otwarcie ofert na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” odbyło się w dniu 6.09.2022 r.godzinie 10:30.

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 7 511 150,78 zł, w tym:

1)Część I - „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”: 6 385 200,00 zł brutto,

2)Część II - „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”: 468 000,00 zł brutto,

3)Część III - „Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”: 657 950,78 zł brutto.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

1)w zakresie część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych  i kolektorów słonecznych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto
zawarta w ofercie

1.

JSB CONSTRUCTION PPHU
JOLANTA SEKUŁA
ul. Potokowa 12A/1
80-297 Banino

11 054 294,94 zł

 

2.

ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Władysława Jagiełły 60
42-202 Częstochowa

8 240 189,70 zł

 

3.

Solartime S.A.
ul. Załęska 106B
35—322 Rzeszów

8 554 542,42 zł

 

                                                                                                         

2)w zakresie część 2 zamówienia – „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto
zawarta w ofercie

1.

Konsorcjum:
Lider: „NIKMAR” Ekologiczne Systemy Grzewcze
Zakład Handlowo - Usługowy Nikanowicz Marian
ul. Ochotników Węgierskich 19
23-300 Janów Lubelski
Partner 1 – firma GREŃ Sp. J
ul. Górnośląska 5
43-200 Pszczyna

Partner 2 – firma USŁUGI INSTALACJI GRZEWCZYCH I GAZOWYCH Zygmunt Habza
ul. Fiołkowa 42
23-300 Janów Lubelski
Partner 3 – firma HYDRO-FACH Krzysztof Ćwikła
37-303 Kuryłówka 471

470 448,00 zł

 

2.

ASH Remigiusz Skowroński
ul.Słowackiego 20a
07-417 Ostrołęka

599 702,40 zł

 

3.

Ekologika Sp. z o.o.
ul. Polna 6
21-560 Rzeczyca

814 989,60 zł

 

4.

ZPH Krzaczek Sp z o.o.
Klikawa, ul. Leśna 5,
24-100 Puławy

470 426,40 zł

 

5.

Ergo Ekologia Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7/17
02-495 Warszawa

487 425,60 zł

 

 

3)w zakresie część 3 zamówienia – „Dostawa i montaż pomp ciepła na tereniei Miasta Rudnik nad Sanem”

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

zawarta w ofercie

 

1.

Ekologika Sp. z o.o.
ul. Polna 6
21-560 Rzeczyca

734 639,76 zł

 

2..

Ergo Ekologia Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7/17
02-495 Warszawa

725 878,80 zł

 

3.

Solartime S.A.
ul. Załęska 106B
35—322 Rzeszów

989 634,24 zł

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Załączniki:

alt Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

 

 

 
 

Służby gminne