BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Rzeszowie
zawiadamiam strony postępowania


1) o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na:

• budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 73 m w m. Kopki oraz rozbiórce/wyłączeniu z eksploatacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadówo długości ok. 64 m w m. Kopki• budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 o długości ok. 10 m łączącego istniejący gazociąg DN250/300 Jarosław – Sandomierz z istniejącym ZZU 1180, zabudowanym na gazociągu DN700 Jarosław – Rozwadów w m. Kopki

• budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 119 m w m. Przędzel oraz rozbiórce/wyłączeniu z eksploatacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 111 m w m. Przędzel

• budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 54 m w m. Nisko oraz rozbiórce/wyłączeniu z eksploatacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław – Rozwadów o długości ok. 70 m w m. Niskorealizowanego w ramach zadania pn.: „Gazociąg DN700 Jarosław-Rozwadów wymiana odcinków gazociągów w m. Kopki, Przędzel, Nisko” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,

 

Służby gminne