BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 23.11.2022 r.


ZPF.271.36.3.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje z otwarcia ofert:

1.Otwarcie ofert na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2023 roku (II)” odbyło się w dniu 23.11.2022 r.godzinie 10:15.

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 690 544,87 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

za 1 Mg

Cena brutto

za całość

Warunki płatności

1.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wolności 295,
37 – 403 Pysznica

362,88 zł

864 081,15 zł

przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury

                                                                                                                                                                                                                                                               BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
                                                                                                                                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski
 

Załączniki:

alt Informacja z otwarcia ofert


Ostatnia aktualizacja: środa, 23 listopada 2022 11:40  

Służby gminne