BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Informacja

    Informuję, że w dniu 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sane...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porz...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 18 grudnia 2020 r. (piątek) o godz.  08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 18 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.   Proponuję następujący porządek posie...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 17 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 15 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponu...
 • Wykaz

  Nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do oddania w użyczenie...
 • Przypomnienie o płatnościach

    PRZYPOMINAMY, ŻE 15 GRUDNIA 2020 R. UPŁYWA TERMIN PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE ZA MIESIĄCE PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2020 R.     Płatności należy dokonać bez wezwania: w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w sezonie zimowym 2020/2021” ...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 04 grudnia 2020 r. (piątek) odbędzie się dwudziesta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.   Proponowany porząde...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 03 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz.  09:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuj...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 03 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   P...
 • Informacja

    Informuję, że w dniu 02 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 01 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku R...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Prop...
 • Informacja

    Informuję, że w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.   Proponuję następujący porz...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na:„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w sezonie zimowym 2020/2021” ...
 • Protokół

  z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"....
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę lini oświetlenia ulicznego na terenie obejmującym działki nr ewid. 4075, 2095/2, 4082, 4084, 4237/6 w miejscowości Rudnik nad Sanem - ul. Stal...
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2021 roku” ...

Służby gminne