BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Ogłoszenie

    Informuję, że w dniu 23 października 2019 r. (środa) odbędzie się trzynasta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900. &...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 23 października 2019 r. (środa) o godz. 8:30 w biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.  ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   P...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.   Proponuję następujący por...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   ...
 • Obwieszczenie

  Wojewoda Podkarpacki informuje przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "budowa drogi ekspresowej S19 do węzła "lasy Janowskie: do węzła "Nisko Południe: na odcinku od węzła "Rudnik nad Sanem" ) ...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się dwunasta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.   ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 27 września 2019 r. (piątek) o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.   Proponuję następujący porządek po...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 25 września 2019 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady...
 • Obwieszczenie

    o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: dobudowa odcinka linii oświetlenia ulicznego na terenie obejmującym działki nr ewid. 1769/1 i 110/2 w miejscowości Kopki ul. Ogrodowa  ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: „Zakup mundurów dla jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę ubrań specjalnych strażackich dla OSP Kopki" ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudnik nad Sanem w 2019 roku” ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowę dróg gminnych – ul. Kordeckiego, 3 Maja i Koszykarska w Rudniku nad Sanem” ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowę dróg gminnych – ul. Doliny i Przemysłowa oraz drogi wewnętrznej – ul. Wspólna w Rudniku nad Sanem” ...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 06 września 2019 r. (piątek) odbędzie się nadzwyczajna jedenasta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 800. ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 06 września 2019 r. (piątek) o godz. 7:30 w biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję następujący porządek posiedze...

Służby gminne