BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się siódma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.   Proponowany ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 7 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Mie...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 7 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Prop...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 17 maja 2019 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję nast...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuj...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Propo...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.   Proponuję następujący porządek posiedzen...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miej...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 14 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejs...
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie...
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego....
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: "Wycięcie 108 szt. drzew na działce 2095/2, 4295/7 i 5786/4 w Rudniku nad Sanem" ...
 • Decyzja

  o środowiskowych uwarunkowaniachsprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Sarzyna” oraz  wymienionej dokumentacji ...
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie że w dniu 26 kwietnia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Sarzyna”.   Obwieszczenie że w dniu 26 kwietnia 2019 r. wydana została dec...
 • Obwieszczenie

  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie zawiadamia...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid 1995/5, 1995/21, 1995/12, 1995/13, 1995/14 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid 3523/3, 3523/4, 3523/5 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid 1181, 1172, 1171, 1169, 1092, 1093 w miejscowości Przędzel...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid 98, 97, 96 95 w miejscowości Kopki...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "„Świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego, w tym usług zastępstwa procesowego w postępowaniu o odzyskanie podatku od towarów i usług zapłaconego przez Gminę i Miasto Rudnik nad S...

Służby gminne