BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Ogłoszenie

   Informuję, że w dniu 23 lipca 2019 r. (wtorek) odbędzie się nadzwyczajna dziewiąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900. Propo...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 23 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 8:30 w biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponu...
 • Informacja

    Informuję, że w dniu 23 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 8:00 w biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Proponuję następujący porządek posiedzenia:...
 • Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (II)

    Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (II)  "Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przędzel i drogi wewnętrznej w miejscowości Kopki" ...
 • Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

  Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (I) na: „Przebudowę dróg gminnych – ul. Doliny i Przemysłowa oraz drogi wewnętrznej – ul. Wspólna w Rudniku nad Sanem” ...
 • Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (II)

  Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (II) na:„Rozbudowę sieci wodociągowej (osiedle Stróża) wraz z przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Stróżańskiej w Rudniku nad Sanem” ...
 • Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

  Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (I) na:„Rozbudowę sieci wodociągowej (osiedle Stróża) wraz z przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Stróżańskiej wRudniku nad Sanem” ...
 • Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

  Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (I)  "Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przędzel i drogi wewnętrznej w miejscowości Kopki" ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Budowę Otwartej Strefy Aktywności na działce o numerze ewid. 1018 w miejscowości Przędzel oraz zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych finansowany z Funduszy Sołeckich Sołectwa Kopki i P...
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę dróg gminnych – ul. Kordeckiego, 3 Maja i Koszykarska w Rudniku nad Sanem" ...
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę dróg gminnych – ul. Doliny i Przemysłowa oraz drogi wewnętrznej – ul. Wspólna w Rudniku nad Sanem". ...
 • Obwieszczenie

  Wojewoda Podkarpacki zawiadamia że na wniosek z dnia 18.04.2019 r. (uzupełniony w dniu 13.06.2019 r.), Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-VIII. 7820...
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Rozbudowę sieci wodociągowej (osiedle Stróża) wraz z przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Stróżańskiej w Rudniku nad Sanem” ...
 • Obwieszczenie

  w związku z wnioskiem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa lewego zabezpieczenia przeciwpowodziowego cieku Jeżówka (Głębo...
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do oddania w użyczenie...
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przędzel i drogi wewnętrznej w miejscowości Kopki". ...
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnychpolegające na przebudowie trzech przepustów na kanale Niedźwiedzie wraz z umocnieniem...
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przenaczonej do sprzedaży....
 • Informacja

  Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. zbiornika wodnego małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą z lokalizacją inwestycj...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej śreniego ciśnienia na działkach nr ew. 1127/3, 1127/2, 1178/2, 2641 w miejscowości Kopki...

Służby gminne