BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Informacja

  Informuję, że w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję n...
 • Nabór

  OGŁOSZENIE O NABORZE Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. Gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska  w wymiarze 1 etatu  w Urzę...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 14 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Mi...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowę sieci gazowej śreniego ciśnienia - na działkach nr ewid. 110/1, 329/3, 329/2, 329/1, 327/2, 327,3 w miejscowości Kopki....
 • Ogłoszenie o wyniku przetargu

  Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zawiadamia, że przeprowadzony w dniu 24 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczaczonej...
 • Obwieszczenie

  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 77 w związku z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 77 z drogami wojewódzkimi nr 861 i 863 w miejscowości Kopki"...
 • Ogłoszenie

  Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ...
 • Postanowienie

  dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Kopalnia Piasku Przedzel" z terenu działek Gmina Rudnik nad Sanem metodą odkrywkową, na obszarze o powierzchni 25 ha w miejscowości Przędzel...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu dacyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego sićniania - na działkach nr ewid. 688/9, 689, 692 w miejscowości Przędzel...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniui lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśniania - na działkach nr ewid. 1218, 1219 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Nabór

  OGŁOSZENIE O NABORZE Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. Inwestycji  w wymiarze 1 etatu  w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanemul. Rynek...
 • Ogłoszenie o wyniku przetargów

  Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zawiadamia, że w wyniku przeprowadzenia w dniu 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40 przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na „Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2020 roku” ...
 • Obwieszczenie

  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła "Lasy Janowskie" do węzła "Nisko Południe" na odcinku od węzła "Rudnik nad Sanem" (z węzłem) do węzła "Nisko Południe" (z węzłem) od km 17+707,71 do ...
 • Zawiadomienie

  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła "Lasy Janowskie" do węzła "Nisko Południe" na odcinku od węzła "Rudnik nad Sanem" (z węzłem) do węzła "Nisko Południe" ( z węzłem) od km 17+707,71 do...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę prasy do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w 2020 r.” ...
 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem: Ogłoszenie o przetargach ustnych nieoraniczonych na sprzedaż używanych pojazdów samochodowych...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2020 roku” ...
 • Obwieszczenie

  w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla zamierzenia pn: "Budowa sieci gazowe średniego ciśnienia na działkach nr ew. 110/1, 329/3, 329/2, 329/1, 327/2, 327/3, w miejscowości Kopki"...
 • Przetarg Ustny Nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kopkach stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem...

Służby gminne