BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Informacja

  Informuję, że w dniu 15 października 2020 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 13 października 2020 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.   Proponuję następujący porządek ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania pn.: Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem” ...
 • Nabór

  OGŁOSZENIE O NABORZE Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. Kadr i organizacji – pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych  w wymiarze 1 etatu ...
 • Nabór

  OGŁOSZENIE O NABORZE Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze   młodszego referenta ds. Kadr i organizacji – pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych  w wymiarze ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania pn: „Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem” ...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 18 września 2020 r. (piątek) odbędzie się nadzwyczajna osiemnasta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900. Proponowany...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Budowę i dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” ...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji transformatorowej SN/nN 15/04 kV oraz sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwest...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: „Budowę i dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” ...
 • Obwieszczenie

    o wydaniu decyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej - na działkach nr ewid. 428, 504/3, 504/4 1271 w miejscowości Rudnik nad sanem (ul. Orzeszkowej)  ...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodocągowej na działkach nr ewid. 574, 577, 580,585 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowę dróg, zagospodarowanie terenu oraz przebudowę nawierzchni na działce na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (II)” ...
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na „Przebudowę dróg, zagospodarowanie terenu oraz przebudowę nawierzchni na działce na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (II)” ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa...
 • Wyjaśnienie i zmiana treści s.i.w.z. (I)

  Wyjaśnienie i zmiana treści s.i.w.z. (I) na „Przebudowę dróg, zagospodarowanie terenu oraz przebudowę nawierzchni na działce na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (II)” ...
 • Obwieszczenie

    o wszczęciu postępowania w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: "budowa sieci wodociągowej przy ul. Orzeszkowej w Rudnik nad Sanem - obręb Stróża"   ftp://f116573.rud...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: "budowa sieci wodociągowej przy ul. Kopernika w Rudnik nad Sanem - obręb Stróża"...
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przebudowę dróg, zagospodarowanie terenu oraz przebudowę nawierzchni na działce na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (II)” ...

Służby gminne