BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na: "Przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem" ...
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na: "Przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem" ...
 • Ogłoszenie

      Informuję, że w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) odbędzie się trzydziesta czwarta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuj...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: "Dostawę wyposażenia i pomocy edukacyjnych do kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Rudniku nad Sanem" ...
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem" ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z elementami bezpiecznej nawierzchni na place zabaw na terenie kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Rudniku nad Sanem” ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuj...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rad...
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na: "Dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z elementami bezpiecznej nawierzchni na place zabaw na terenie kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Rudniku nad Sanem" ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 08:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Propo...
 • Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

  Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I) na: "Dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z elementami bezpiecznej nawierzchni na place zabaw na terenie kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Rudniku nad Sanem"  ...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) odbędzie się trzydziesta trzecia sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.   Proponowan...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.  Prop...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Ra...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 18 maja 2018 r. (piątek) o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.   Proponuję następujący porządek posiedzenia: ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Budowę boiska przy ulicy Konopnickiej w Rudniku nad Sanem" ...
 • Obwieszczenie

  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BI.6733.3.3.2018 dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid....
 • Obwieszczenie

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu wydało decyzję po rozpatrzeniu odwołania P. Kazimierza Ćwikła od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 16 marca 2018 r. znak BI.6733.1.31.2017.2018 w sprawie umorzenia postępowania ...

Służby gminne