BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Pielęgnację 4 szt. drzew – pomników przyrody w miejscowości Przędzel, gmina Rudnik nad Sanem” ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na „Pielęgnację 4 szt. drzew – pomników przyrody w miejscowości Przędzel, gmina Rudnik nad Sanem” ...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 21 lipca 2021 r. (środa) odbędzie się dwudziesta szósta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.   Proponowan...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 20 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 08:30 w Biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję następujący porządek posiedzenia:...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 15 lipca 2021 r. (czwartek) o godz.  08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję ...
 • Obwieszczenie

  zostało wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw płynnych w msc Przędzel gm. Rudnik nad Sanem, pow. niżański woj. Podkarp...
 • Zawiadomienie

  zostało wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw płynnych w msc Przędzel gm. Rudnik nad Sanem, pow. niżański woj. Podkarp...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BI.6733.9.2.2021 dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego cisnienia - na dziłakach nr ewid. 1093, 1094 w miejscowości Przędzel ul. Szkolna...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BI.6733.7.3.2021 dla inwestycji obejmującej budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Rudniku nad Sanem - na dzia...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejumącej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - na dziłkach nr ewid 588, 145, 600, 601/2, 601/1, 602 w miejscowości Przędzel ul. Mickiewicza...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 980, 1090, 1091, 1092/1, 1092/2, 1094, 1095, 1097, 1099, 1100 w miejscowości Kopki...
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego na legalizację istniejącego urządzenia wodnego - studni St-1...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) odbędzie się dwudziesta piąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.   Propono...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Pro...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 18 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady M...
 • Obwieszczenie

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław - Rozwadów w m. Przędzel"...
 • Obwieszczenie

  w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 1907, 418 w miejscowości Rudnik nad Sanem ul. Stróżańska...
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego...
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców...
 • Obwieszczenie

  Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie...

Służby gminne