BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Obwieszczenie

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości dla projektu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r."...
 • Ogłoszenie

      Informuję, że w dniu 17 czerwca 2020 r. (środa) odbędzie się siedemnasta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.   Prop...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 08:15 w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuj...
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Rundik nad Sanem, przeznaczonej do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid. 572/1, 571, 570, 569 w miejscowości Przędzel...
 • Obwieszczenie

  w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 605, 1064, 1063/1, 1063/2, 1062/2 w Przędzelu...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 22 maja 2020 r. (piątek) o godz.  08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję na...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 22 maja 2020 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Propo...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 21 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuj...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 20 maja 2020 r. (środa) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejs...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 20 maja 2020 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.   Proponuję następujący porządek posiedzen...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 19 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w&nb...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BI.6733.5.3.2020 dla obejmującej budowę sici gazowej średniego ciśniania - na działkach nr ewid. 208, 149, 147/5 w miejscowości Kopki....
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na: "Remont mostu na rzece Rudna w ciągu ul. Głowackiego w Rudniku nad Sanem" ...
 • Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

  Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (I) "Remont mostu na rzece Rudna w ciągu ul. Głowackiego w Rudniku nad Sanem". ...
 • Wykaz

  nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej...
 • Decyzja w sprawie jakości wody

  Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Stróżańska. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Chopina. Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej d...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) odbędzie się nadzwyczajna szesnasta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900. Proponowany porz...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.   Proponuję następujący porząde...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. &nb...

Służby gminne