BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Informacja

  Informuję, że w dniu 22 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rad...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 22 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Pro...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup mikrotraktora z osprzętem dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 07 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. &...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na „Zakup mikrotraktora z osprzętem dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kopki” ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Rudnik nad Sanem oraz jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2022” ...
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym na: "Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i podległych jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2021" ...
 • Ogłoszenie

    Informuję, że w dniu 23 października 2019 r. (środa) odbędzie się trzynasta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900. &...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 23 października 2019 r. (środa) o godz. 8:30 w biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.  ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   P...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.   Proponuję następujący por...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   ...
 • Obwieszczenie

   Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.8.2019, z dnia 04 października 2019 r.    ...
 • Zawiadomienie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora SK INWEST - GREEN Sp. z o.o. Waryś 313 A, 32-825 Borzęcin...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Kopalnia Piasku Przędzel"  Gmina Rudnik nad Sanem metodą odkrywkową, na obszarze o powierzchnia do 25 ha w miejscowości Przędzel...
 • Obwieszczenie

    o wszczęciu postępowania dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 1220/2, 1220/1 w miejscowości Kopki ul. Podleśna  ...
 • Obwieszczenie

    o wszczęciu postępowania dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego ciśniania na działkach nr ew. 212/2, 212/4 w miejscowości Kopki ul. Wiśniowa  ...

Służby gminne