BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Ogłoszenie o sesji

  Informuję, że w dniu 22 grudnia 2021 r. (środa) odbędzie się trzydziesta pierwsza sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.    ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.  ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolni...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję na...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 17 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porz...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.   Proponuję następujący porządek...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 15 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Pr...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.28.2021 - Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.28.2021 - Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze oferty na „Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2022 roku” ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na „Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2022 roku" ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 03 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.  ...
 • Obwieszczenie

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana została decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 5.11.2021r. znak SKO.401.ZP.2367.2232021 sprawie dotyczącej decyzji z dnia 27-09-2021r. znak : BI.6733.1...
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na „Przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” ...
 • Obwieszczenie

  w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 1220/3, 1220/4 w miejscowości Kopki....
 • Obwieszczenie

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie obejmującym działki nr ew. 3564, 3572/5, 3471/8, 3470/16, 3470/15, 3469/7, 3468/5, 3467/8, 3466/5, 3465/1, 3464/12...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.27.2021 - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2022 roku

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.27.2021 - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2022 roku ...
 • Informacja

  o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek złożony w dniu 29.10.2021 r. uzupełniony w dniu 15.11.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadza...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Propo...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Por...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 09:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.  ...

Służby gminne