BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Inne stanowiska Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska

Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska

Email Drukuj PDF

Do zadań stanowiska pracy do spraw gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska należy w szczególności:

1.         administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,

2.         dodatki mieszkaniowe,

3.         przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,

4.         zarządzanie nieruchomościami wspólnymi,

5.         egzekucja w sprawach lokalowych usuwanie skutków samowoli lokalowej,

6.         przygotowywanie projektów uchwał w sprawach uchwalania czynszów
i opłat za lokale i nieruchomości lokalowe,

7.         tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych,

8.         utrzymywanie i pielęgnacja cmentarzy w tym cmentarzy i mogił wojennych,

9.         prowadzenie targowiska miejskiego.

 

Służby gminne