BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Inne stanowiska Stanowisko pracy do spraw budownictwa

Stanowisko pracy do spraw budownictwa

Email Drukuj PDF

Do zadań stanowiska pracy do spraw budownictwa i gospodarki przestrzennej należy w szczególności:

1.     przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,

2.     koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem
i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

3.     udział w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej przy rozpatrywani spraw z zakresu planowania przestrzennego,

4.     wydawanie wyrysów i odpisów z planów zagospodarowania przestrzennego,

5.     prowadzenie aktualizacji rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6.     dokonywanie oceny i analizy wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

7.     prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

8.     ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,

9.     prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu,

10. prowadzenie rejestru wydanych decyzji przez inne organy oraz analizowanie ich zgodności z ustaleniami, warunkami zabudowy
i zagospodarowanie terenu,

11. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic
obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.

 

Służby gminne