BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Inne stanowiska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Email Drukuj PDF

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw
z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi sprawami rodzinno – opiekuńczymi a w szczególności dotyczących:

1.     rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

2.     sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

3.     sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

4.     przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych,

5.     przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego,

6.     stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu
w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

7.     wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

8.     wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,

9.     prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych,

10. współpraca ze stanowiskiem pracy do spraw ewidencji ludności – dostarczanie akt urodzeń, małżeństw i zgonów dla celów ewidencji ludności.

 

Służby gminne