BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 17.08.2018 r.

 

ZPF.271.29.1.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1.Otwarcie ofert na „Przebudowę drogi dz. nr ewid. 337, 368/1 w km 0+000 - 1+360 wraz z przebudową przepustu w km 0+188 60 w Chałupkach odbyło się w dniu

    17.08.2018 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 257 000,00 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

Zakład Usługowo-Handlowy

Edward Pałka

Zarzecze, ul. Zapacz 8, 37-400 Nisko

248 691,24

do 26.10.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

36 miesięcy

2.

DIG-POL Paweł Piekut

Łowisko 346, 36-053 Łowisko

245 978,67

do 26.10.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

3.

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40, 36 – 040 Boguchwała

336 658,61

do 26.10.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

 

           

                                                                                           BURMISTRZ

                                                                                                                                                                     Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                       mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: piątek, 17 sierpnia 2018 10:11  

Służby gminne