BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

 

Rudnik nad Sanem, dnia 13.11.2020 r.

  ZPF.271.30.1.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1. Otwarcie ofert na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2021 roku” odbyło się w dniu 13.11.2020 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 584 762,88 zł.

3. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

za 1 Mg

Cena brutto

za całość

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

ZBIÓRKA I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Józefa Hausner

Wolina ul. Sienkiewicza 74, 37 – 400 Nisko

294,00 zł

530 618,17 zł

do 31.12.2021 r.

przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury

2.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica

290,00 zł

523 398,87 zł

do 31.12.2021 r.

przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury

 

             BURMISTRZ

                                                                                          Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                             mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: piątek, 13 listopada 2020 13:15  

Służby gminne