BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

                               Rudnik nad Sanem, dnia 01.12.2022 r.

 

ZPF.271.34.4.2022

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje z otwarcia ofert:

 

1.Otwarcie ofert na „Przebudowę stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem” odbyło się w dniu 01.12.2022 r.godzinie 10:15.

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 5 555 500,00 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja

1.

Usługi Remontowo- Budowlane Eugeniusz Drabik
Jężowe 789a
37-430 Jeżowe

6 807 274,07

60 miesięcy

2.

ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY
RACHWAŁ Sp. J.
ul. Cisowa 2
23-300 Janów Lubelski

6 654 000,00

3.

Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy
ul. Szkolna 55,
36-147 Kosowy

7 979 315,52

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
                                                                                                                                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski
 

Załączniki:

alt Informacja z otwarcia ofert 

Służby gminne