BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.12.2023 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Przędzel”

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.12.2023 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Przędzel”

Email Drukuj PDF


alt


Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5032a68e-c749-11ed-9355-06954b8c6cb9

alt Część 1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

altCzęść 2 - Przedmiar robót

altCzęść 3 - Dokumentacja projektowa

 

Służby gminne