BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2024 r.;

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033;

c) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkoledomu” na lata 2024 – 2028 oraz określenia zwrotu wydatków na posiłek i świadczenia rzeczowe;

d) przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanemramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata   2024  -2028;

e) przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

     i wypracowanie opinii Komisji.

2. Zapoznanie się z informacją na temat pracy Zakładu Gospodarki KomunalnejMieszkaniowej w Rudniku nad Sanem. Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (punkt 9 planu pracy Komisji na 2023 r.)

3. Sprawy różne.

           

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

 

 

Służby gminne