BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 28 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 14:45 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2024 r.;

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Kontrola wybranych przetargów za 2022 r. (punkt 6 planu pracy Komisji na 2023 r.)

3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

 

Służby gminne