BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa)  o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku 2023 i wypracowanie opinii Komisji.
2. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla gminy Rudnik nad Sanem i wypracowanie opinii Komisji.
3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 i wypracowanie opinii Komisji.
4. Przedstawienie sprawozdania i realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 i wypracowanie opinii Komisji.
5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023 dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Rudniku nad Sanem i wypracowanie opinii Komisji.
6. Podsumowanie działalności Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku w kadencji 2018-2024.
7. Sprawy różne.
    

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,
Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku
Grzegorz Cynk

 

Służby gminne