BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Rudnickie becikowe”;

b) zmiany uchwały budżetowej na 2024 r. i wypracowanie opinii Komisji.

2. Podsumowanie działalności Komisji Budżetu i Finansów w kadencji 2018-2024.

3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Marta Hoskins

 

Służby gminne